Pobieranie programu Video Downloader HD jest prawie gotowe!

Wykonaj te 3 proste kroki, aby zakończyć instalację programu Video Downloader HD.

Uwaga: Pobieranie rozpocznie się za chwilę. Jeśli tak się nie stanie, proszę uruchom ponownie pobieranie.
1

Uruchom instalator

Po zakończeniu pobierania kliknij plik VideoDownloaderHD.exe w lewym dolnym rogu ekranu.

Kliknij Zapisz plik, ikonę pobierania w prawym górnym rogu ekranu i plik VideoDownloaderHD.exe.

Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Uruchom w dolnej środkowej części ekranu.

Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Uruchom w dolnej środkowej części ekranu.

Po zakończeniu pobierania kliknij VideoDownloaderHD.exe w folderze Pobrane, aby rozpocząć instalację.

2

Potwierdź instalację

Kliknij "Yes" w oknie dialogowym systemu, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji VideoDownloaderHD.exe.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji

Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację VideoDownloaderHD.exe.