Cách gỡ cài đặt Video Downloader HD

Làm theo các bước cẩn thận để gỡ cài đặt thành công ứng dụng Video Downloader HD.

1 - Nhấp vào nút Bắt đầu của Windows ở dưới cùng bên trái của màn hình và bắt đầu nhập Thêm hoặc xóa chương trình vào hộp tìm kiếm.
2 - Trong trình đơn mở ra, nhấp vào hộp Thêm hoặc xóa chương trình để bắt đầu gỡ cài đặt ứng dụng Video Downloader HD.
Cách gỡ cài đặt Video Downloader HD từ menu Bắt đầu

3 - Trong Ứng dụng & amp; Cửa sổ tính năng, bạn phải kéo xuống để tìm ứng dụng Video Downloader HD. Mở hộp Video Downloader HD và nhấp vào nút Gỡ cài đặt.
Cách gỡ cài đặt Video Downloader HD khỏi Ứng dụng và tính năng

4 - Nhấp vào trong cửa sổ này để bắt đầu quá trình gỡ cài đặt.
Cách gỡ cài đặt Video Downloader HD khỏi ứng dụng

5 - Video Downloader HD sẽ bắt đầu quá trình gỡ cài đặt và bạn phải nhấp vào nút Tiếp theo để tiếp tục.
Cách gỡ cài đặt Video Downloader HD

6 - Để tiếp tục quá trình gỡ cài đặt, bạn phải nhấp vào nút Gỡ cài đặt và nhấn vào nút Kết thúc từ màn hình tiếp theo để xóa Video Downloader HD khỏi máy tính của bạn.
Cách gỡ cài đặt Video Downloader HD thành công để gỡ bỏ Video Downloader HD khỏi máy tính của bạn