Download Video Downloader HD, Video Converter MP4 Downloader

Tải xuống Video Downloader HD của bạn gần như đã sẵn sàng!

Làm theo 3 bước đơn giản sau để hoàn tất cài đặt Video Downloader HD của bạn.

Lưu ý: Quá trình tải xuống của bạn sẽ bắt đầu sau giây lát. Nếu nó không, xin vui lòng khởi động lại quá trình tải xuống.
1

Chạy trình cài đặt

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào tệp VideoDownloaderHD.exe ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

Nhấp vào Lưu tệp , biểu tượng tải xuống ở góc trên cùng bên phải của màn hình và tệp VideoDownloaderHD.exe.

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào nút Chạy ở dưới cùng giữa màn hình.

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào nút Chạy ở dưới cùng giữa màn hình.

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào VideoDownloaderHD.exe trong thư mục Tải xuống của bạn để bắt đầu cài đặt.

2

Xác nhận cài đặt

Nhấp vào "Có" trên cửa sổ hộp thoại hệ thống để phê duyệt bắt đầu cài đặt VideoDownloaderHD.exe của bạn.

3

Làm theo hướng dẫn thiết lập

Nhấp vào nút trong cửa sổ trình cài đặt để bắt đầu cài đặt VideoDownloaderHD.exe.